Bilverkstad Sundbyberg

Ring eller maila för att boka tid

BILSERVICE SUNDBYBERG

VI SERVAR DIN BIL EFTER TILLVERKARENS INSTRUKTIONER

Är det dags för bilservice? Om du kontaktar oss så kan vi utföra fullständig service, du behöver inte vända dig till en originalverkstad för att behålla nybilsgarantin. Vi kan hjälpa dig med kompetent bilservice i Sundbyberg.

 

Vi servar din bil helt enligt de instruktioner som utfärdats av biltillverkaren. Efter servicen får du protokollet i handen och du får också en stämpel i serviceboken. Låt oss utföra bilservice nästa gång ditt intervall infaller.

Vi får ofta frågan vad det egentligen är för skillnad på service och reparation. Kort sagt är service att man underhåller och säkerställer bilens funktion och därmed trafiksäkerhet, oavsett upptäckta fel. Reparation innebär att man åtgärdar något specifikt som inte fungerar på bilen.

bil

Kompetent och trygg bilservice i Sundbyberg

Här går vi kortfattat igenom vad en bilservice innebär. Varför ska man göra den, när ska den genomföras och hur går det till?

Noggrann kontroll av utsatta bildelar

När det är dags för bilservice så kontrollerar våra mekaniker olika komponenter i bilen som är särskilt utsatta för slitage. Vilket arbete som utförs i en bilservice varierar och beror på vad den respektive biltillverkaren rekommenderar. Samma kontroller och justeringar ska göras vid varje servicetillfälle.

Oljebyte och byte av oljefilter är de vanligaste momenten i en bilservice, som dock innehåller ett flertal andra viktiga bytesintervaller. Vi har kunskaper om vad som gäller för just din bilmodell och vad som krävs för att den ska fungera på ett optimalt sätt i längden.

parkering

Service en gång om året är en bra tumregel

Hur ofta ska man serva bilen? Det beror förstås på hur mycket du använder den. Som bilägare måste man ta hänsyn till två typer av intervall: årsintervall och milintervall. Service en gång om året är en bra tumregel om man vill att bilen ska fungera som det är tänkt. Är du en riktigt flitig förare så kan det behövas göra service oftare än så. Då bör man ta hänsyn till milintervallet.

Kör du väldigt lite så finns en risk att servicen och underhållet blir eftersatt om du litar på milintervallet. En service om året är en bra tumregel även för måttliga bilförare.

Vi kontrollerar bilen för trafiksäkerheten

När vi går igenom din bil så kontrollerar vi att allt fungerar som det ska. Detta är av största vikt – både för din och dina medtrafikanters säkerhet. Säkerhet är den kanske viktigaste aspekten i servicearbetet – man kan upptäcka skador som skulle kunna leda till farliga haverier ute på vägarna. Dessutom kan vi vid servicen upptäcka skador i tid som annars skulle kunna bli dyrbara för dig i form av stora reparationer.

Dessutom kommer du att få svårt att sälja bilen vidare om du inte låter den genomgå regelbunden bilservice. Är bilens servicebok ofullständig så tappar din bil i värde och blir svårare att sälja i andra hand. Ingen kommer att vilja köpa en bil som inte har tagits hand och där brister och skador inte har dokumenterats på ett tillfredsställande sätt.

Vi kan genomföra en kompetent bilservice i Sundbyberg –  hör av dig till oss om du är intresserad!

Få hjälp med pålitlig service av våra kunniga mekaniker!